Thursday, July 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၵူၼ်းသေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႇႁၢႆဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႉၵျွၵ်ႉမႄး

“တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ႁိမ်းလုမ်းလိူမ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၶဝ်မႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ ၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယၢင်ႈၼေႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ဢေႃႈ” ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ပွႆႇဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ႈၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်ၶဝ်ဝႃႈ – ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼႃႇလႄႈသင်ႇသွၼ်ၶဝ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈၵူႈလွၵ်းလၢႆး။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2021 ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း