Thursday, June 1, 2023

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ၸိူၵ်ႈ မႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆၶူဝ်းႁိမ်းတၢင်း

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈၸၼ်ၸိူၵ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မႃးတႃႇၶီႈလဵၵ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းတႃႇ 3 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

Image: Citizen/ ႁၢင်ႈႁူဝ်ၶူဝ် မၢႆ 2 မႄႈသၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 20-22/3/2022 ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၸွမ်းႁိမ်းၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 လႄႈ၊  ၸွမ်းႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး (ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ )  တေမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈယူႇ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်ပၢင်ႇ ပၢင်ႇဝႆႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶၢႆ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃး  ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ဢေႃႈ။ ႁွႆးဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်တေမႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် တင်ႈၽိူၼ်ၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉလႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵၢတ်ႇႁိမ်းတၢင်း (ၵၢတ်ႇၼတ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“  လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ပေႃးယၢပ်ႇမႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ ဢီႇသင်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၶၢႆႁၢၼ်ႉ  ၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉ  ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈတႄႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ။   ”- ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mekong News ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း  ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း မႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ထိုင်တီႈ  ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးမႃးတႃႇပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21 ။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တေဢဝ်ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉၾ် မွပ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတူၺ်းလူႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း