Friday, June 14, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၸမ် 20 ယဝ်ႉ။

Photo: ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 1/3/2022

ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ပီၵၢႆၶႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 50 ပၢႆ။ လူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈမုလ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းဝႆႉၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈမုလ်း လႄႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်း ဢွၵ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုလ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးၶဵၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ယင်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်။

“ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈမီး၊ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈဝႆႉယူႇ မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉ ၼႂ်းပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽႃးၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်မီး 60 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 121 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ မီး 24 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ မီး 50 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ၵၼ် သင်ဝႃႈ ႁၼ်တီႈဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ၼႆ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ မိၵ်ႈမၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပူတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းမၢၵ်ႇဢၼ်ၾင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၽေးၶဵၼ် မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း