Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၵႂႃႇ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃး ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 8 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းပေႃႈ ဢိူင်ႇတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွမ်းၵၼ်။    သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၊  ၼႂ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတႃႇ 5 ၵေႃႉ ။ ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉတႄႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်  5 ၵေႃႉတႄႉ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ တႃႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွၵ်ႈမႃး။ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး  ၵေႃႉ1”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ ထူပ်းယူႇ  ၵူၺ်းၵႃႈ  သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢမ်ႇပၼ် ႁူပ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ  ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ် မိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶဝ်ႈ ။ ႁဝ်းဝႃႈ ယွၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်တႆး ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢႃယု 23 ပီ၊ ၸၢႆးမွင်ႇလႅင်း ဢႃယု 34 ပီလႄႈ ၸၢႆးၵႅၼ်ႇလႃႉ ဢႃယု 33 ပီ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸုမ်း KIA တႃႇတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်းၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2022 ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးငူး ဢိူင်ႇယုမ်းမေႃး (ယုံး မောကျေးရွာအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း တီႈတပ်ႉၶၢင် ယုမ်းမေႃးၵေႃႈ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း