Sunday, July 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင် ယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ပလိၵ်ႈယေး/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင်/ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပေႃးဢမ်ႇမီး ယွၼ်းငိုၼ်း  မၢင်ၵေႃႉ လႆႈပၼ်ထိုင် 3 မိုၼ်ႇပျႃး။

Photo KK Youth–သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၸမ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ၊ တၢင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၵဵၵ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႇပႆတၢင်း ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ/ မၼ်းတလေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်  လႆႈပၼ် 5 ႁဵင် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။ ႁဝ်းဝႃႈ 1 ၵေႃႉ 1 မိုၼ်ႇ ပေႃးလႆႈပၼ် 3-4 တီႈၵေႃႈ သဵင်ႈ 3-4 မိုၼ်ႇယဝ်ႉ။  ပေႃးပဵၼ် ၸၢဝ်းၶႄႇသမ်ႉ လႆႈပၼ် 2-3 မိုၼ်ႇ တေႃႇၵေႃႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ပလိၵ်ႈ/ ယေးမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင် ႁွင်ႉလူင်းၵႃး ၵူတ်ႇထတ်း ယွၼ်းငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်။

“တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႃႇသေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉယွၼ်း ။ ၶဝ်ယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၼ်သေဢိတ်း။   မီးတီႈတၢင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ  တီႈၵဵၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၼ်ၶဝ် 2 ႁဵင်ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင်တီႈၼၼ်ႉတႄႉ”- ၸဝ်ႈၵႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီး ၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ 3 တီႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ တီႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵဵၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆ တီႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵဵၵ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် လဝၵ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇထတ်း/ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉဝႃႈ – တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၵေႃႉ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း၊ တေၵႂႃႇမိူင်းတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်ၸိုင် တေလႆႈပႃး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢႆၾၢင်) ၸပ်းတူဝ်ၵၼ်ဝႆႉ ၵူႈၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း