Sunday, June 16, 2024

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ် မိူင်းတႆး  

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆလၢႆတီႈ တေယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးတႆႈတဵၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ်။

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Day)   ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင် လဵၼ်ႈႁႅင်းသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈ ယူႇတီႈ ၽႂ်မၼ်းသေ တေတူင်ႉၼိုင် ပဵၼ်ႇ Profile Campaign  ။ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈ ႁၢင်ႈ သီလမ်။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သမ်ႉ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လဵၼ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး” –  ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Profile သီလမ် ၼၼ်ႉ မၢႆထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး  ဢမ်ႇႁၼ်လႅင်း၊ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဝႆႉၵူႈဢၼ်ၵူႈလွင်ႈ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း သေ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 70% သမ့်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူၵ်းသုမ်း၊ လႄႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၸဵဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ၼႆ့ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၾ ရႅၼ်ႊ တီႈၸႄႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ၼၼ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉၺၢၼ်ႇ (ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး၊ ၽူႈ တႅင်ႇတႅမ်ႈ ၽဵင်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ) ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း