Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ မႃးၶၢႆၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း    တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ   ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ ဢႅဝ်ႇၶၢႆၽၵ်း မႃးထိုင်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈ ႁိမ်းၶူဝ်ၼွင်ဝူဝ်း (နောင်ဝိုးကြိုးတံတား) တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း – ၵုင်းသႃႇ    မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇၸေႃႇၸေႃႇဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼွင်ဝူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းပွတ်း တႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ တိူဝ်ႉႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ လမ်းတူၺ်း တႄႉ တေလႅပ်ႈလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသေႃႇဢူးဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ   ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈ။

“သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇပေႃးၵႂႃႇၵၼ်ၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇမႃးၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  ပိူၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈမၼ်းယူႇ ယႃႇပေၵႂႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ။ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉဢမ်ႇထွမ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းၵႂႃႇၵေႃႈတင်းရူတ်ႉတင်းၵူၼ်း  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် ဢၼ်ၾင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမႃးပူတ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်းမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးလႄႈ မၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။     ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၊  ႁႂ်ႈမႃးပူတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း ။ ပေႃးဢမ်ႇမႃးပူတ်း မႃးၽဵဝ်ႈ ၊ ပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း တေယဵပ်ႇၺႃးတိၵ်းတိၵ်း  ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်း သွင်ပီႈၼွင်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း