Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း တီႈမူႇၸေႊ ႁႅၼ်းတၢၼ်းတၢင်းလီပၼ်

Must read

ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသႄႈလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း (ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းၸဵတ်းဝၼ်း ၽႄၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီပၼ်  ။

Photo: DYC Muse/ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႇသွမ်းပၼ်ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယူႇတီႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ/ ဢူၺ်းသေႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း DYC မူႇၸေႊ ယိူင်းၸူး  ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးႁၢၼ်လဵတ်း မေႃတႅၼ်ႈႁၢင်ႈလုၼ်ႉ ၵႃႊတုၼ်ႊ ၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ၼၼ်ႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႇသွမ်းၸဵတ်းဝၼ်း တမ်ႈတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မူႇၸေႊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသႄႈၵၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ၊  ၵူၼ်းယၢမ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ   ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၾိင်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းယိုၼ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင်မၼ်းၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: DYC Muse/ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႇသွမ်းပၼ်ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဢၼ်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ တၢင်းလီပၼ် ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇတီမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ/ ဢူၺ်းသႄႈ၊ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုတ်းၸမ်ၸႂ်၊ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း DYC မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   

မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉၵႃႊတုၼ်ႊ ၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးႁၢၼ်လဵတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢႃယု 61 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၼွင်မွၼ် ၊   လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2022   တီႈႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/2/2022 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ/ သေႈ တီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ် ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ။ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20/2/2022 ၼႆႉသမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်တၢင်းၼွင်မွၼ် တေၸတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်လူၺ်ႈလၢႆးၸိူဝ်ႉသၢႆၸဝ်ႈ – ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း