Thursday, June 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။

Photo: ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇ ႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႆႈၵႂႃႇတင်းလင်ၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၶႃႈ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉသၵ်း သမ်ႉတႃးဝႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်။ သမ့်ထႅမ်ႁႅင်းၾႆးသႅင်လႅတ်ႇဝႆႉထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေမဵဝ်းၶႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉႁိမ်းႁွမ်း မႃးၸႃႇၵၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပေႇ သွင်ပေႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မႃးပၼ်မေႃႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢိတ်းဢွတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်း ၊  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ လႄႈ မေႃႈပႅတ်ႇထရီႇတႅၼ်းတၢင်။ ၸင်ႇဝႃႈၾႆးၵမ်းၵမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။  မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇလၢႆလင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢွင်ႇပၢၼ်းလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႆႈတဵၼ်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉ၊ ႁႂ်ႈတူၺ်းတီႈတေတႆႈ တေၸပ်းၼၼ်ႉလီလီ။ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁႂ်ႈမွတ်ႇၾႆးတဵၼ်းယဝ်ႉလီငၢမ်းၸင်ႇဢွၵ်ႇ၊ သၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီလၢႆႈပႅတ်ႈ။ သင်ဝႃႈၾႆးၾႃႉ မွတ်ႇ /လပ်းၵႂႃႇၽွင်းမိုဝ်ႉႁုင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွတ်ႇသၢႆ မေႃႈၶဝ်ႈ မေႃႈၽၵ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း