Thursday, June 20, 2024

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  တႆႈၾႆးတဵၼ်း ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတင်းလင်

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတႆႈ ၾႆးတဵၼ်းတႅၼ်း ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး   လင်ၼိုင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် လူႉသုမ်းမူတ်း။  

- Subscription -
Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမူဝ်းၵွင်း (မိုးကောင်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇဝႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႆႈၸပ်းၾႆး တဵၼ်းတႃႇႁၼ်လႅင်း။ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းၼၼ်ႉသေ  လၢမ်းမႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆး မွတ်ႇမူတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉၸင်ႇတေမႃးၶိုၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၼႆႉတႄႇမႆႈၸၼ်ႉၼိူဝ်ႁိူၼ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းတင်းမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၶႄၾႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးၸု ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ   မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးလႆႈ 1 ပီ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ။ ၸႂ်ႉသႂ်ႇတႅၼ်းၼီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ တေတတ်းသၢႆၾႆးၶၢတ်ႇ တေပူတ်းမေႃႈၾႆး လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉယင်းဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၊ တိုၵ်ႉၶၢတ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း