Sunday, July 21, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တိုၼ်ႇမၢၵ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 4 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၼ်ႇၵၼ် ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၸမ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 4 ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႅၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်မူတ်း။ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၵေႃႈ မႆႈၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလီလီ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်သေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်းမၢႆ 4 ယဝ်ႉ တၢင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၸဵမ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်မူတ်း။

ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း  မိူၼ် ၼင်ႇ   တပ်ႉၼွင်ၼူၼ်း၊ တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ၊ တပ်ႉ 244 လႄႈ တၢင်းၼႃႈတပ်ႉ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူဝ်ႉၼမ်သေ ႁႄႉၶင်ၸွမ်းတၢင်းဝႆႉ ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးလႆႈၼိုင်ႈလမ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း