Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၵႃႉ/ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း လႃႈသဵဝ် ၺႃးႁွင်ႉထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း

Must read

ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ/ ပွၵ်ႉ ၊ ႁိူၼ်းယေး ၊ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇထၢမ်တီႈ လုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1  ဝႃႈ  ၸွင်ႇတေပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇ ပေႃးပိုတ်ႇ ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ႁၢင်ႈၾၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ   ပွၵ်ႉ 1 ထိုင် ပွၵ်ႈ 12 ႁွင်ႉၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်း ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉသေထၢမ် ဝႃႈ- ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၊  ပေႃးပိုတ်ႇ ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဝႃႈ ပိၵ်ႉၶႃႈလေႃႇ ။ ပေႃးဝႃႈ ပိၵ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ၵူဝ်ၺႃး ၺွပ်းလႄႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵႃႈလႆႈလႃႈလီႈဝႃႈ ပိုတ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ။  ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၼေႃႇ ပေႃးဝႃႈပိုတ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉယိုင်”- ဝႃႈၼႆ။

  ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်း  မီးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ ၶၢႆၶႅပ်းတိၼ် တီႈၵၢတ်ႇလွႆယဵဝ်ႈ  တႅမ်ႈတၢင်ႇ တီႈၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ဝႃႈ-  တေပိၵ်ႉၼႄႇ၊ တေပိုတ်ႇ –  ၼႆၵူၺ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မႃးတီႉၺွပ်းၽႅဝ်ႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း – ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

“တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵူၺ်းဢေႃႈ။  မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းယူႇၵူႈၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ဢေးဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ တၢင်ႇၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၺႃးတီႉ ၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတူင်ႉၵႂႃႇမူတ်း။  ၺွပ်းၵေႃႈ ၶဝ်ၺွပ်းၵူႈၶမ်ႈၵူႈၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

   တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၶဝ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

 ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီတဵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈၵူႈလၢႆးလၢႆး။ ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးတဵတ်ႇယဵၼ် Silent Strike (ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း/ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းယေး) ႁူမ်ႈၵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းမႃး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ထိုင်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၢၼ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike ထႅင်ႈဝၼ်းတီႈ 1 /2/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တဵၵ်းတဵင် သၢၼ်ၶတ်းၵူႈဝဵင်း ၵူႈလၢႆးလၢႆး။ ယင်းပၢႆဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႃႈ – တေဢမ်ႇလႆႈ  ယူႇယဵၼ်သီႇသီႇႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၵၢင်တၢင်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈတွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇ သဵင်လင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း