Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢမ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 502 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 1 ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶျူၵ်ႉၸူဝ်းလုၼ်ႇ ၵုမ်းၵမ် ႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မူၵ်းပႂ်ႉယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းလွႆလမ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႈတူၼ်ႈႁုင်း၊ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆ (တၢင်းၽႄၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၵူင်) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး။ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၶီႇၵႃးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၶဝ်လႅပ်ႈတေၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 လမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တေမႃးဢမ်ႇၶိုတ်းၵၼ်လႄႈ ၵႃးဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ တေလႅပ်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်း။ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 502 ၼႆႉႁူႉၶၢဝ်ႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇမူၵ်းပႂ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈၵႃးၽႅဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁႄႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ တင်းၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃး တၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၵႃးဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ၾၢႆႇလင်ထႅင်ႈသွင်လမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ လႄႈၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ၶဝ်လႆႈဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းမိတ်ႉတႃး တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ၵဝ်းယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၼ်လူႉၵူၺ်း၊ လၢႆးတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉမၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်- ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ။

ပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆၵႆႉၵႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼႃႈတီႈတွၼ်ႈလိၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA, SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း