Saturday, May 25, 2024

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 330 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး မႃးတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ

ဝၼ်းတီႈ 10-11/03/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝၢႆႇၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး ယူႇတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ယၢၼ်ၵႆဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ 3 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး မႃးတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ့်တူႈ

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်သမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17 တေထိုင်ၼႆႉ သမ်ႉတေမီးပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်ယူႇဝႃႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သေႃႉ 30 ပၢႆၼၼ်ႉ တေႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်။ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 13 တေႁပ်ႉၶဝ်ႈမႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းလွႆ (ပုပ်ႉ ပႃႇရူင်ႇ) ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး ၵူၼ်းပႆၢႈၽေးမႃး တီႈဝတ့်ဝၢၼ်ႈၸၢမ်

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵႂႃႇ 336 ၵေႃႉ၊ မီးတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸၢႆး 149 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 197 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 14 လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉတူႈတင်း သီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း