Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈ PDF တီႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈတူၼ်ႈတီး

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမီးတီႈ  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   သေၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း PDF ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတၢင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉမူဝ်းၵုတ်ႉဝိပတ်ႉသၼႃလႄႈ ၸွမ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉဝႃး လၢႆလၢႆတီႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထၢမ်  လွင်ႈၸုမ်း PDF ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း  PDF ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ် ယူႇတီႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/1/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း သေ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သွၵ်ႈပႃး  ၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႄႁၢင်ႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေထၢမ်ဝႃႈ- ၸွင်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉႁႃႉ၊ ၸွင်ႇႁူႉၸၵ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ။ ၽူႈၸၢႆးၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ၶႆႈတီႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸူးမိူင်းယၢင်းလႅင်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ႁႃၸုမ်း PDF ၼႆသေ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႈလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ မိူၵ်ႈလိူင်းပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈမႃးမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်လၢတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း