Monday, June 17, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 50 ဝၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႇၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိုၼ်ႈၸူးၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ တႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီ သုတ်ႇမုၼ်း ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ (ဝတ်ႉတႃႈ ၸေႈ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်း ။ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ”- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း၊  ဝၼ်းတီႈ 23 သမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇ ၼမ်ႉသေ ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ  သွမ်းၼႂ်၊ သွမ်းဝၼ်း။  ပေႃးထိုင်မႃး ဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလွတ်ႈႁေႃး ပထၢၼ်း-  ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ၊  တေဝႆႉပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်းသေ ၸင်ႇတေပူၼ်ႉ ၶၢပ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ မီးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ။ လႆႈၽႃႇတတ်း  ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5 ပီ ။ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်တႂ်လႄႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ လႆႈၵႂႃႇၾွၵ်ႉတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) 3 ပွၵ်ႈ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသိူဝ်ႊ(မရဵင်း) တီႈတပ်းလၢမ်းၽႄႈ ထိုင်တီႈတွမ်ႇၼမ်ႉလီလႄႈ တီႈတွင်ႉ (ต่อมน้ำและ ช่องท้อง) လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021  ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလႆႈၶဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 64 ပီ ဝႃႇသႃႇ 44 ဝႃႇ ၼႆယဝ်။  

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး။ ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁၵ်ႉပႅင်း ၾိင်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ႁူမ်ႈငဝ်း ၸဝ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း