Thursday, May 30, 2024

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်းၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးသင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း
Photo by – SHAN/ ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 29/1/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်/ သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း တီႈၼႂ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းမီးသင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တၢင်းမႄႈသၢႆ၊ ၵဵင်းတုင်၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇလႄႈ မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ။ တႄႇၽဝ် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင်မိူင်းလႅင်းၼႆႉ ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇ။ သင် ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တၢင်းၵဵင်းတုင်၊ မႄႈသၢႆ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပေႃးသတ်ႉတဵမ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵိုၼ်းတႄႉၵိုၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းလုပ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေသိုပ်ႇၸႆးတႃ လူႇတၢၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇၸႆးတႃလူႇတၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရ ၻၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုပ်ႇၸဝ်ႈႁဝ်းတႄႉ ၵဵပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တေၶိုၼ်းထႃႇပၼႃႇ ႁဵတ်းၵွင်းမူးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၼႆႉၶိုၼ်း ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၽူႈတေမႃးသိုပ်ႇပုတ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်တူႉပီႈသၢမ် သၢႆသိုပ်ႇၵဵင်းတုင်ၵူၺ်းၶႃႈ။ တေမႃးပုတ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဝတ်ႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၶဝ်ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇပုတ်ႈၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၼႆႉ”- ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ မီးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵႅၼ်ႇသိူဝ်ႊ(မရဵင်း) တီႈတပ်းလၢမ်းၽႄႈ ထိုင်တီႈတွမ်ႇၼမ်ႉလီလႄႈ တီႈတွင်ႉ (ต่อมน้ำและ ช่องท้อง) လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸဝ်ႈၶူးဝႃး လႆႈၶဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 64 ပီ ဝႃႇသႃႇ 44 ဝႃႇ ၼႆယဝ်။

ဝၢႆးၸဝ်ႈၶူးဝႃး လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႃးလုမ်းလႃး ဝႆႉတီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ႁိုင်ၼၢၼ်းပီပၢႆသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၸင်ႇပူင်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈလူင်းဝိႁၢရ် ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉ ၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်/ သၢင်းၵဵဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး။ ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁၵ်ႉပႅင်းၾိင်ႈ လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ႁူမ်ႈငဝ်း ၸဝ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း