Saturday, July 20, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2018 ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၽွင်းတိုၵ့်တေပိုတ်ႇပၢင် ပွႆးသွၼ်းၼမ့် တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 ထိုင် 5:30 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး 4 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ ၸွမ်ၾၢႆမေႃယႃ/ ယႃႈယႃ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ် လဝ်ႇမူၼ်ႈၵႃႈၼႄ တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီ ဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လၢႆလၢႆၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉသေ မႃးႁူမ်ႈ ၵၼ်ႁဵတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉတႄႉတႄႉၸိုင် သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉတေ ဢွၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၽႂ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ့်

ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်းတီးၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵူႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢဝ်တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလႄႈ လဵၼ်ႈၼမ့်ၵၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈ တီးၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo FB by Noon Mo

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း