Saturday, July 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၶၢၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈဢွတ်း မီးသင်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵမ်ႉမၼ်း တေႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လဵင်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်ထူဝ်ႇလိူင် ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ထူဝ်ႇလိူင်ၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ မၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈၺႃးတူဝ်မၼ်း ဢေႇ ၼမ်ႉမၼ်းၼမ် ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေသိုပ်ႇႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မေႃသွၼ်ၵေႃႈ ယင်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃး တႃႇလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ပႃးၸဵမ်တႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ   လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၼၢင်းၶမ်းသႅပ်ႉ မေႃသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မႃး သင်ဢမ်ႇ မီး ယႃႈယႃဝႆႉၼႆ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉပေႃးဢမ်ႇယူႇလီ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႉ ထိုင်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်ဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ယႃႈယႃဝႆႉၸေးၸေးၼႆ လႆႈဢဝ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆးၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈမီး  (200) ပၢႆ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း