Friday, June 14, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢတ်ႇႁၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 3,000 ၵေႃႉပၢႆ ၶၢတ်ႇႁၢႆဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ့်သိပ်း ၼ်ႂးမိူင်းတႆး တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2017-2018 ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် “ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း မီး 3,332 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ပဵၼ်ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 1,744 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 1,588 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 3,332 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃမၢၼ်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တေၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်းႁဵၼ်းၸၢႆး 21,417 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 34,114 ၵေႃႉ၊ တင်းမူတ်း 55,531 ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။ ၼႂ်း 55,531 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉ မီး 52,199 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 19,673 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 32,533 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶိုင်ပၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း