Sunday, September 24, 2023

တႅင်ၸမ်ႇပူႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇႁိုင် ထိုင်တီႈၼဝ်ႈပႅတ်ႈလၢႆၵၢင်တၢင်း

Must read

ႁၢင်ပီ 2021  တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ  လႆႈမႃးပႂ်ႉ တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိုင်လႄႈ   တႅင်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈလၢႆလႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း  ။

ပႅတ်ႈတႅင် ၸွမ်းတၢင်း
Photo by: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တႅင်ၸမ်ႇပူႇၼဝ်ႈ လႆႈပႅတ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈမူႇၸေႊ

ၸဝ်ႈၵႃး တၢင်ႇတႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇတေသူင်ႇၶဝ်ႈ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ။ လႆႈပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ ႁိုင်ပဵၼ် ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။  တႅင်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈလၢႆ လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်းၽွင်ႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်တႅင်သုင်ယူႇသေတႃႉ လုၵ်ႉတီႈသူၼ်သေ တေႃႇထိုင်လႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 15 ဝၼ်း ထိုင်တီႈမၢၵ်ႇတႅင်ပေႃးၼဝ်ႈသေလႆႈဢဝ်ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။    

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းၶႂ်ႈသိုဝ်ႉတႅင်တႄႉ ၼမ်ယူႇ။ ဢၼ်လႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆသမ်ႉဢေႇၼႃႇ ၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶၼ်တႅင်ၵေႃႈသုင်ယူႇဢေႃႈတလဵဝ်တႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႅင်ႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်လႄႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၵေႃႈလူတ်း၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈ မၼ်းၵေႃႈတူၵ်း ၊ ၵႃႈတၢင်ႇ/ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသမ်ႉၼမ်။   ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဢေႇ ၶႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈသေဢိတ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် ဝဵင်းမူႇၸေႊသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း တႃႇတေတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵေႃႈမီးၼမ် လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵၼ် တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း