Tuesday, May 21, 2024

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းယဵတ်ႈသႂ်ႇပၢၵ်ႇသေ ယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ထင်တီႈ။

ပႆၢ့ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးယီႈၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပလိၵ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ (ဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇ) ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း ယိုဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢူးၵျႃႇလႃး။ မၼ်းၸၢႆးဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းသေ ၸႂ်ႉတိၼ်လၼ်ႇၵႆးယိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆ ထင်တီႈ။ ၵွင်ႈဢၼ်မၼ်း ၸၢႆးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွင်ႈသတ့်ယၢမ်း တၢင်းယၢဝ်းတေမီးမွၵ်ႈ 5 ထတ်း ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တၢႆ ဢူးၵျႃႇလႃး ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး သေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – Tachileik

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း