Friday, July 19, 2024

ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸမ် 100 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုတ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၼ်ႈတင်းၼမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Image: The Kokang/ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် MNDAA ယိုတ်းလႆႈ တီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းၵူဝ်းမိူဝ်ႈ 20/12/2021

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/12/2021  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 83 ၵေႃႉ။ ၽွင်းတေႃႉသူင်ႇ တူဝ်ၸူးႁူင်းယႃမိူင်းၵူဝ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းၵူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တီႈမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႈၼမ်ယူႇဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ တေႃႇၼၢၼ်ႇတွႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမိူင်းၵူဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈပုမ်မၼ်းၼၢင်း။ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တၢႆ ။ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုတ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ် –  ၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Image: The Kokang/ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် MNDAA ယိုတ်းလႆႈ တီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းၵူဝ်းမိူဝ်ႈ 20/12/2021

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵူဝ်း  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵမ်း ။  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ The Kokang ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉမ 99 လႄႈ တပ်ႉမ 77 ဢဵၼ်ႁႅင်း 500 ပၢႆ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း