Monday, June 17, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ 14/12/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမူလၼိထိ (MAP) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆး ၸွမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ မွၵ်ႇႁွင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မႃးၶႆႈၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝတ်းဝႂ်(ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်)၊ ပပ်ႉပၢတ်ႉသပွတ်ႇ၊ ပရႃႈၵၼ်သင်ၶူမ်း (ၵႃႈၸၢႆႇငိုၼ်းႁပ်ႉႁွင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/လူမှု အာမခံကြေးငွေ) လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မႃး ၶိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ မီး 6,000 ပၢႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ယူႇတီႈၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ) ၸိူဝ်းပႆႇမႃး ၸၢႆႇငိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ၵႃႈထမ်းၼဵၼ်း) ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမႃးၸၢႆႇၼႆၸိုင် မၢႆထိုင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆ မီႈသေ သင်ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၸိုင် တေထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇသုၼ်တႃႇႁဵတ်းပၼ်ပပ်ႉသပွတ်ႇသီၶဵဝ်(CI) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းပီၼႃႈ တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“သုၼ်တႃႇႁဵတ်းပပ်ႉသပွတ်ႇ သီၶဵဝ် (CI) ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယဝ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပႂ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈမႃးပိုတ်ႇ ႁဵတ်းပၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵူၺ်း။ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ပီၼႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 6-7 လိူၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းမိူၼ်သုၼ် OSS သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်”– ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တင်းမူတ်းမီး 22,479 ၵေႃႉ။ ဢၼ်တေႁဵတ်းထႅင်ႈ မႂ်ႇမီး 6,640 ၵေႃႉ။ ပေႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်ႇ ႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉ ထတ်းထွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ပပ်ႉ CI ၸိုင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီး 25 ၸႄႈဝဵင်း – ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ(ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း)၊ ၸွမ်ထွင်း၊ မႄႈၵျႅမ်ႇ၊ ၵဵင်းလၢဝ်၊ လွႆသၵဵတ်ႇ၊ မႄႈတႅင်၊ မႄႈရိမ်း၊ သမိူင်း၊ ၾၢင်၊ ၽရၢဝ်ႉ၊ သၼ်ပႃႇတွင်း၊ သၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း၊ သၼ်သၢႆး၊ ႁၢင်လူင်း၊ ႁွတ်ႉ၊ လွႆတဝ်ႇ၊ သႃရၾီး၊ ဝဵင်းႁႅင်၊ ၶျႆးပရႃး ၵၢၼ်း၊ မႄႈဝၢင်း၊ မႄႈဢွၼ်း၊ လွႆလေႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၵူႈဝဵင်းဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း