Saturday, July 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈပဵၼ် သွင်ၶၢဝ်း

Must read

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း သွင်ၶၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ  2 ၶၢဝ်းယၢမ်း ။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 (ဝၼ်းၸၼ်) ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယႅၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈ/ သွင်ၶၢဝ်းသေ ၸိူဝ်းယူႇၸၼ်ႉၵၢင်တႄႉ ၶိုၼ်ႈတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၸိူဝ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ(မူႇလ) တင်း ၸၼ်ႉသုင်တႄႉ ၶိုၼ်ႈ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉမႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ ယႅၵ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် သွင်ၶၢဝ်း တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်တင်း တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း။  ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လႄႈ ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ်ၼႆၶႃႈဝႃႈ။  တွၼ်ႈ ၵၢင်ၼႂ်တႄႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၵၢင်၊ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ မူႇလလႄႈ ၸၼ်ႉသုင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ တႄႇဢဝ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ဝၼ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တႄႇဢဝ် 12 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူင်ႉၼႆ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇတင်းဝၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵိင်ႇၽႄ မၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၵေႃႈၺႃး။  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ ပိုတ်ႇသွၼ် ၶိုၼ်ႈမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

မေႃသွၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ တီႈတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈပိုတ်ႇဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ။ ၼႄလွင်ႈဝႃႈၶဝ်ထိင်းမိူင်းလႆႈယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈ တႃႇမေႃလိၵ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်လူင်။ ပိူင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈၼႄဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈယူႇ ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆၶဝ်ၵေႃႈယိပ်းၵွင်ႈယိပ်းၵၢင်ႇမႃးပႂ်ႉၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ မႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်သေဝၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ မေႃသွၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ ” – ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 397 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 389 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 2 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း