Friday, March 1, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈၶႃႈႁႅမ် မႄႈတၢႆယဝ်ႉ လၢၵ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၼႃး

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင် ၶႃႈႁႅမ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၢၵ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမႄႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၼႃးဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႃးသေထူပ်းၵၼ်တူဝ်တၢႆ ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေႃႇမီႇၸူး ဢႃယု 54 ပီ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ လၢၵ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမႃႉ ဢိူင်ႇလွႆလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

ၵူၼ်းလွႆလူင် ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႃးသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၸင်ႇႁွင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတူၺ်း။ လႅပ်ႈတေယွင်ႇယႃႈမႃႉၵူၺ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း မႄႈသေ မႄႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၼႆလႄႈ ဢဝ်သဵမ်ပေႃႉသႂ်ႇ မႄႈမၼ်းၼႆၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈတူဝ်တၢႆ တေႃႇမီႇၸူး  ၼၼ်ႉမီး ႁွႆးၸဵပ်းတီႈ ၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၵွင်ႇၵေႃႈ၊ တီႈသူပ်းလႄႈ ၶူးၼင်  ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵုမ်းဢဝ်တူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး (ၵူၼ်းႁၢႆႉ) ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႆႉလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း