Friday, March 1, 2024

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄး လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၺႃးၶႄႇတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈႁိုင် 6 လိူၼ်ပၢႆ

Must read

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်လႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈႁိုင် 6 လိူၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလီငၢမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ  ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းလီငၢမ်း ။ မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။    ထုၵ်ႇတီႉ တီႈဝဵင်းသၢၼ်ႊတူင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ။   

- Subscription -

ပႃႈၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းသႅင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၼၢင်း ႁွတ်ႈမႃး ၽႅဝ်ႁိူၼ်းလီငၢမ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။  ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သေလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။   ၺႃးၶမ်ၶွၵ်ႇတီႈသၢၼ်ႊတူင်ႊ၊  ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ 1 ဝၼ်းၶႃႈ။ ငိုၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႃးသင်ၶႃႈ။ ၶူဝ်းလဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႃးၶႃႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ႁုပ်ႈဢဝ်မူတ်းၶႃႈ။ ထိုင်ပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၽႅဝ်တၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶိုၼ်းၾူၼ်းမၼ်းၵူၺ်း ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ပွႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ ပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး တီႈဝဵင်းသၢၼ်ႊတူင်ႊသေ ၽွင်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသမ်ႉ   ပွႆႇပၼ်တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ။   လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလူင်းမႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၸင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

“မၼ်းလၢတ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ လွင်ႈထုပ်ႉပေႃႉႁႅမ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼႆၶႃႈ။ လႆႈၵိၼ်လီ ယူႇလီယူႇၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် သေလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ပႃႈၼၢင်း လႃႉၶိၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ပွႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းလၢႆးသႅင် ပႃႈၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ ၸႃႇတိဝၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ။ မၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉလႆႈ   10 ပီပၢႆ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉလႆႈပီပၢႆယဝ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ  လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လ်ိၼ်လႄႈ ၸင်ႇၺႃးၶႄႇတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈသင် မိူင်းၶႄႇလႄႈသင် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ သင်ဢမ်ႇ ၼၼ် ၵူဝ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်ပဵၼ်လႆ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢတ်ႊသပွတ်ႊ/ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႆ တေလီသေပိူၼ်ႈ ပႃးၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း  ၼင်ႇၼႆ။

  ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ  ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်း မိူင်းထႆးၵေႃႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵူႈဝၼ်း။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း