Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ ပႃး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၾၢႆၶုၼ်
ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း/ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ  ၼိူဝ်တၢင်း ၊ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၊  ၸွမ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမႂ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊    တီႉၺွပ်းဢဝ်ပႃးၵေႃႉဢၼ်မီးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  တင်းမူတ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉၼိူဝ်တၢင်းလူင်၊ ၶႃၵႂႃႇမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းၶဝ်သေ ၸွမ်းၶဝ်မိူဝ်းႁိူၼ်း၊ သမ်ႉမိူဝ်းထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၶဝ်တီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ၊ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉမီးၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၶဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းသၢမ်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼႆသေ တီႉၵႂႃႇ။ ပေႃႈၶဝ်လမ်းတွင်းပၢၼ်ႇသပ်းလႅင်းဝႃႈလုၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ PDF သေၵေႃႉ ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇ ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ ၶိုၼ်းမႃးတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်ပေႃႈၶဝ်ၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပၢႆႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃး 2 ၵေႃႉ ။ တင်းသွင်ဢႃယုယင်းပႆႇတဵမ် 18 ပီ ။   

“ၵွပ်ႈၼႆလႄႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဢဝ်ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆ တီႉတိၵ်းတိၵ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ်ပၢင်လွင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ PDF သင်။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ။”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈလႂ် ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း/ မိူၵ်ႈမႂ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်ၶဝ်  ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း