Thursday, May 23, 2024

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႇႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသုမ်း တင်းၼမ်။  

တူင်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ
Photo CJ-တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸူႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်းၸွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   တိူၵ်ႈၽၵ်းမီႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉသွမ်ႈဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇၵေႃႈ ထူမ်ႈမူတ်းဢေႃႈ။ လုပ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢၼ်ၸင်ႇႁႃပၢတ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  တႃႇၼႃးသၢမ်တူင်ႈၼႆႉဢမ်ႇလႆႈသင်ၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2-3  လင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်း။

တူင်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ
Photo CJ-တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ

“ၽၵ်းမီႇၵေႃႈ ၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ ၼမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉပႆႇယွမ်း ၸဝ်ႈၽၵ်းမီႇတႃႇ ၸဵတ်းၸဝ်ႈ ၺႃးၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉၽၵ်း မီႇဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇ 18 လင်ၶႃႈဢေႃႈ  သုမ်းမူတ်း”- ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇၼၼ်ႉ ပႆႇယွမ်းလူင်း တိုၵ်ႉယိုင်ႈထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ လၢႆလၢႆတူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း