Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆၶုၼ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ/ ယိုတ်းမိူင်း ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 3 လင် ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo CJ- ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/11/2021

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆဝုၺ်း (လွယ်ဝှဲကျေးရွာ) ဢိူင်ႇၶျွင်းဢီႇ (ခေါင်းအီကျေးရွာအုပ်စု)  ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်း တႃႇ 3 လင် ယွၼ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ်မူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝုၺ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတင်း မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်းၸူးတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ၶႃႈဢေႃႈ။  ဝၢၼ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼိူဝ်လွႆလႄႈ   လူမ်းၵေႃႈထွင်းႁႅင်းသေ   ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ သင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈလွႆဝုၺ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်လၢႆလုၵ်ႈ  ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ထဝ်ႈ ၼၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၾင်ၶႃႈ။ ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၾၢႆ ၶုၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶႄၾႆးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 3 လင်ၼႆသေတႃႉ ယင်းၸၢင်ႈမႆႈၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆဝုၺ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီး 74 လင် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း