Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵွင်ႈၸမ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပေလင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo CJ-ၸၢႆးသိူဝ် ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းဝၼ်းတီႈ 2/11/2021

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသိူဝ် ယူႇပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆးၼေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ် (ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း) ၊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶီႇၵႃးမႃးယိုဝ်းသေၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

- Subscription -

ၽွင်းၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမွၵ်ႈ 3-4 ၵမ်း။  ဢၢႆႈသိူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈမႃးၸမ်ႈလင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆဝႃႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈပွင်ႇမႃးတီႈဢူၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်မႃႇမၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇတၢႆလႃႈ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼႅတ်ႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ သေ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ ။ ” – ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးသိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ၊ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ  30  ပီ။  ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈယိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၽွင်းသႂ်ႇယႃႈယႃယူႇတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်တူၺ်းသေပၼ်ၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆဝႃႈ “လႅပ်ႈယိုဝ်းၽိတ်းၵူၺ်း”  ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသမ်ႉလၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇပိၵ်ႉမိူင်းဝႆႉ တင်းႁိုင်။ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း