Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယဵပ်းမၢၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: Nge Lay/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 1/11/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇသႅဝ်း ၽွင်းတေၵႂႃႇပေႃႉၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် သွင် ပေႃႈလုၵ်ႈ တေလူင်းဝဵင်း   ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ ။     

ၵူၼ်း  ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉတေၵႂႃႇပေႃႉၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းတူဝ်၊ ၸွမ်းမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း – ၵျွၵ်ႉမႄး ထႅင်ႈ။

Image: Nge Lay/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 1/11/2021

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းၼႆႉၵူၺ်း သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၽွင်ႈတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်း သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးဢႃယု 3 ၶူပ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ”-  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသေ သူင်ႇႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး ၊  သိုပ်ႇသူင်ႇၸူးႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် TNLA တင်း SSPP လႄႈတင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယိုဝ်းယိုဝ်းၵိုတ်းၵိုတ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 4000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်။တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဝႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇၽွင်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆၵေႃႈမီး မၢင်ၵေႃႉ ထိုင် တီႈပေႃးလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ  ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း