Sunday, July 21, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေ Lockdown ဝဵင်းတႃႇ 7 ဝၼ်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈတေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။

ႁူင်းယႃသီႇသႅင်ႇ

တႄႇဢဝ်  ဝၼ်းတီႈ 1-7/11/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ   ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း မီးထိုင် 1000 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇ ၸူးတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈသူင်ႇပႃးၶႃႈဢေႃႈ တႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉ လၢႆလွင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသိုဝ်ႉသင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉမီး။

“တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉမီးၶႃႈဢေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼမ်ႉမီႇ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉဝႆႉသင်ၶႃႈ သမ်ႉတေပိၵ်ႉဢိုတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၢႆၵႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ယၢပ်ႇတႄႉၶႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇ ၵႆႉဢွၵ်ႇ  ။ ပေႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆသေတေၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ Mask ၽႃႈတူမ်းသူပ်းယဝ်ႉၸင်ႇဢွၵ်ႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 1000 ပၢႆ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆယဝ်ႉ။    ဢၼ်မီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉမဝ်မၢင် ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း