Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ သၼ်သၢႆးတႆး၊ သၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ၊ မႄႈၶၢဝ်လႄႈ ပႃႇလႅင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2-3 မူင်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉ ၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတင်းၼမ်။ ၸိူဝ်းႁိူၼ်းယေးတႅမ်ႇၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး  ။ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈၶၢႆႉဝႆႉၸၼ်ႉၼိူဝ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵတ်ႉၵႃႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ လႆႈတေႃႉၶူဝ်းၶိုၼ်ႈဝႆႉၸၼ်ႉၼိူဝ် ”-  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလႆၶဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼမ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆသေ ပေႃးလႆႈတေႃႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

“ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆ လႆႈၶၢႆႉမႃးၶၢႆၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်း မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်းသေ ရူတ်ႉၵႃးပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼမ်ႉ ယွမ်းလူင်းတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ် တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ။ မၢင်တီႈ ထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း လူႉသုမ်း လႆလွင်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၵႆႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီၼႆႉသမ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း မီး 2 ပွၵ်ႈ ပႃး ပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်း တၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ၵႃႉၶၢႆ တေႃႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း