Wednesday, July 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 270 ပၢႆ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း    270 ပၢႆ မႆႈပႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 270 လင် ပၢႆ

 ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႉ ၸုၼ်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ ပွၵ်ႉ လူင်ႊတီလ် ၊ ၾႆးမႆႈပႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႊ COTR လႄႈ Presbyterian။  တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်း 270 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း CNA/CDF မိူင်းၶျၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 60 လင်ပၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝႆႉ။

 ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၵိုတ်းၵူၼ်းပႂ်ႉဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ လၢတ်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ မိတ်ႉသိမ ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယႃႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်း CNA/CDF ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉယူႇသဝ်းတဝ်ဝဵင်းယူႇလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈမႃး၊ ၾႆးလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈၼႂ်း 4  ပွၵ်ႉ။ ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်ပဵၼ် 2 ပွၵ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ ၾႆးယင်းတိုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ တင်ႈဝႆႉၸွမ်းသၼ်လွႆ ၊ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ် ဝဵင်းၼိုင်ႈ ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း။ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၶႅမ်ႉ ႁိူၼ်းယႂ်ႇၵမ်ႈၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ လူႉၵွႆပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်။

ဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလူင်ႁႃးၶႃး  မွၵ်ႈ 25 လၵ်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး မိုၼ်ႇပၢႆ။ ယူႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၵလႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း