Tuesday, June 25, 2024

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႈၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႇၵၼ်တင်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်း ၽိင်း(ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွင်ႉၾူၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၼႂ်းတူဝ် လႅဝ်မူတ်းၶႃႈ။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်ဢွၵ်းဢေႃ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁႅင်းၶႃႈ ဢေႃႈ ႁဵတ်းၼႆသေ ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်မၼ်းၶပ်းမႃး ၽႃႈၺႃးၵၼ်တင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄးရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်း ယႃ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈၶၼ်ၽႂ်း။

“ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ် လူႇလိူတ်ႇပၼ် 20 – 30 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈ ထႅမ်မႃး ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ရူတ်ႉၽႃႈၵၼ် တၢင်းၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းၸိုင် ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ”- ၼွင်ႉၾူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႇၼႆႉ တေဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇၵူၺ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၾီး ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇသေ တေပူၼ်ႉတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 (ဝၼ်းၸၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းၾူၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိလွႆလႅမ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းထုၼ်း – ပႃႈပႅင်း ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵဵင်း မႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး Tai TV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း