Monday, July 15, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းယၢပ်ႇ

Must read

 ပီၼႆႉၶၼ်ၾုၼ်ႇၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵႃႈယႂ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်သီႇသႅင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၸၢႆးသူႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇ သိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၼိုင်ႈထူင် 4 မိုၼ်ႇ ပီၼႆႉ 5 မိုၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၾုၼ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်၊ ပီၵၢႆ 3 မိုၼ်ႇ ပီၼႆႉ 6 မိုၼ်ႇၶႃႈ။ ၶၼ် ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ တိုၼ်းလၢင်းၵေႃႈ သဵင်ႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉၶႃႈ ပီၼႆႉတႄႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ပီၼႆႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇသမ်ႉဢမ်ႇလီ ၊ ၽွင်းႁူဝ်ၾူၼ် ၾူၼ်ၼၢၼ်းတူၵ်း၊ ၽွင်းၵဵပ်းၵဵဝ်ႇသမ်ႉၾူၼ်လူမ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ ။ ၽွင်းလႆႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႇတဝ်ႈၼမ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉသမ်ႉ လႆႈၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ။ ၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၾူၼ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းတိၵ်တိၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်တၢၵ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႅင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈ။ ဢၼ်ၺႃးၾူၼ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၼ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈထတ်းတူၺ်းသေ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး လႆႈတၢင်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ တေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တႄႇဢဝ်ပီၵၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းတႃႇတေတေႃႇသူင်ႇၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း