Thursday, June 20, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ သုမ်းၼမ် ။  

Photo CJ- ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ပီ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၼ်ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) ၵေႃႈၶိုၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃး သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး  လူႉသုမ်း ၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ)  ၵေႃႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ၵုမ်ႇပဵၼ်ၵႃႈၽုၼ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ပီၼႃႈမႃးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼီႈ မူတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်    ပႃႇမႆႉလူႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်း    ။

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပႃႇမႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်း/ ပွမ်ႈ မႆႉတိၵ်းတိၵ်း။ ၸင်ႇတုမ်ႉယွၼ်ႈၾိင်ႈၾႃႉ။  တူၼ်ႈမႆႉတႃႇၸုပ်ႇၼမ်ႉဝႆႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၸင်ႇထူမ်ႈ သူၼ် ႁႆႈၼႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵၢၼ်တႅပ်းမႆႉသေ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႅတ်ႇ ပႅင်းပႂ်ႉပႃး တူၼ်ႈမႆႉၵၼ် သေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃ  ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပီၼႆႉၵူၺ်း ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃး ၸဝ်ႈသူၼ်  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထပ်းၵၼ်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း