Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF တင်း KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ-“ၼႂ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်း။ၶဝ်ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်သင်ၵေႃႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 ႁူး 5 တၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။တိူဝ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ၵေႃႉဢေႃႈ။သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၸွမ်းၵွင်းလွႆ ႁိမ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ယူႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း။ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉသေမိူၼ်တင်ႈၸႂ်ၶႆႈႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးလင် သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇတပ်ႉမၢၼ်ႈ 336 ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၊ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ  ယိုတ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2021 ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်လၢႆးမိူၵ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်မႃးၼင်ႇၼႆ။

 ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်းၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်၊ လီယူႇ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢမ်ႇဝႆးပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ်မိူၼ် မိူင်းႁၢမ်းပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပွၵ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူၵ်းထိူၼ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းယႃႉၵွႆႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း