Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတီႈပၢင်ႇဝၢင်းသဝ်ႁိၼ် ၼႃႈႁေႃမိူင်းပွၼ် 20/10/2021

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပူၵ်းပၵ်းၼႃႈႁေႃမိူင်းပွၼ်တီႈပၢင်ႇလၵ်းသဝ်ႁိၼ်။ တၢင်းသုင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမီး 9 ထတ်းပၢႆ 3 ၼိဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တႃႇႁႂ်ႈပိုၼ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၢႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းႁဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉပဵၼ်ၵၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈသေ လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပွင်သၢင်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတီႈမိူင်းပွၼ်
ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတီႈပၢင်ႇဝၢင်းသဝ်ႁိၼ် ၼႃႈႁေႃမိူင်းပွၼ် 20/10/2021

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ –“ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်သေ လႆႈဝႃႈယဝ်ႉငိုၼ်းၵႂႃႇ 180 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ”– ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းပွၼ်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ  ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 1947 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်းၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၶဝ်၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွင်းပူၼ်ႉလွတ်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵလူင်ႇဢူးၸေႃးလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။   ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတႄႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈႁူဝ်မႃႇ 2 ၵမ်း။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 ၵျူႊလၢႆႊ 1947 ၵေႃႈ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးဢႃယႈ 40 ပီၵူၺ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉသေ ၵိုၵ်းပိုၼ်းပဵၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 9 ၵေႃႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း