Thursday, June 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းသုမ်းမူတ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးယီႈပီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၶူဝ်းၶွင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ သင်။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၸၢႆးယီႈပီး။ မႆႈမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ ၶူဝ်းသင်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇယူႇၶႃႈ ႁိူၼ်းၸၢႆးပီးၼႆႉ  ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်တႅင်ဝႆႉတီႈ သီႇပေႃႉၶႃႈဢေႃႈ၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇၵႃးၶႄၾႆးႁွတ်ႈထိုင်မႃးၵေႃႈ မႆႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၾႆးႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇမႆႈ ၊ မႆႈယွၼ်ႉသင်ၼႆၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတၢင်း  တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပိူင်ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းဝႆႉ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၽဝ် ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မီးၵူၼ်းတင်ႈၸႂ်ၽဝ်ႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၸၢႆးယီႈပီး ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈပိူင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း ဝႆႉယူႇ ။လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉၼႆၵေႃႈၽႂ် ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း