Sunday, May 26, 2024

ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းပိၵ်ႉဝႆႉ တႃႇႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ဝၢၼ်ႈထႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး တေႃႇၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

 ဝၼ်းတီႈ 10 တင်း 13 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇၽယႃးထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် RCSS (လွႆၵေႃႇဝၼ်း) ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 33 ၵေႃႉလႄႈ  ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်း 400 ပၢႆ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်းႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ/ ၼႂ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ/ လွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ  ပၢင်သဝ်း ဝႆႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈၶႃႈ။  တၢင်းၾင်ႇထႆး ဢိူင်ႇၽယႃးထႆးၼၼ်ႉမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်း ၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2,600 ပၢႆ လင်ၶႃးႁိူၼ်းသမ်ႉ မီး 400 ပၢႆ  ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၾင်ႇထႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၽယႃးထႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2021    ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပဵၼ် 3 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ထႅင်ႈ 30 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်း 30 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဝ်ႉၸေႃး/ ဝၢၼ်ႈၶႄႇ 16 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လဝ်းမႃး 8 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိထု 6 ၵေႃႉ။  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ 13 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်း ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မႄႈၾႃႉလူင် လုင်းၵၢင်ႉ  ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း