Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ပေႃးဢမ်ႇတူမ်းသူပ်း၊ ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၺႃးမႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ၽႂ်ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸိုင် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵႃလီႉ ႁိုဝ် တပ်ႉၸုမ်း 7  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေမႂ်ငိုၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်တေႃႇႁူဝ်မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉ။

ပႆၢႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵႃလီႉ
ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵႃလီႉ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်ၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း။ သင်ႁူပ်ႉႁၼ် ၽႂ်ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ တူမ်းၶူႈၼင်၊ ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႃလီႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွင်ႉၶၢင်းဝႃႈ –  “ ၶႂ်ႈမႂ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။ တႃႇသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈႁူၺ်ႇ မိုၼ်ႇပၢႆဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၵူဝ်ၺႃးမႂ်ငိုၼ်းလႄႈ  ပေႃးၶၢမ်ႇပႆတၢင်းၵႂႃႇသူၼ်၊ ၵႂႃႇႁႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းႁေႃႈ တင်း ၵူၼ်းသွၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 10,000 ၵျၢတ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5,000 ၵျၢတ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇ တင်းသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈ ၺႃးတၢင်းသွင်ၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႃလီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵွၼ်ႇၶဝ် တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်းဢူတ်ႇ လူင်းၼႃႈဢွၼ် တၢင်းယူႇၶႃႈ။ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ သႂ်ႇဢုတ်ႇ တီႈဝတ်ႉသေ ပၢဝ်ႇဢေႃႈ။ လိူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇမႃးမီး မွၵ်ႈ 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႉၵေႃႈ တႄႇၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃႈၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းလူင်းထတ်းဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ် ႁႄႉၽေးသမ်ႉတေႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းလၢႆသႂ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယင်ႇလီၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ႁၼ်လီ ၸွမ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းလၢႆ တေလႆႈ လွတ်ႈၽေးၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 “လီၶႃႈဢေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၼမ် ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း သေ ၵႂႃႇ။  ပေႃးၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၵ်းပိူင်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး သင်ႇၵႂႃႇလူမ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေး မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႄႈၵင်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း လီယူႇ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ” – ၵူၼ်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈ။

တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၼႆႉ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈၶီႇသွၼ်ႉတၢင်းလင် ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ တၢႆၵႂႃႇ ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး။ ပိူင်လူင်ပေႃးၶီႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ “ယႃႇႁေႃႈ ဝႆး”  ပေႃးၶီႇ ၸွမ်းတၢင်း လူင်တႄႉ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး ဢမ်ႇလီၵႂႃႇ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင် ၵေႃႈတေႃႈ ၼင်ႇၼၼ် ပေႃးတေၵႂႃႇတီႈ ၵူၼ်းၼမ် တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇၵူႈၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း