Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉၽၢမ်းတူဝ် မိူၼ်ၵူၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း၊  ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶိုင်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်း၊ ဢဝ်ၾူၼ်း။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈသႅၼ်ဝီ
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း သႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း မီးၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး Vigo သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ မႃးၵိုတ်းၾၢႆႇၼႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်း ၾၢႆႇပုၼ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၾူၼ်း SAMSUNG ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ လၢတ်ႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ မႃးၵိုတ်းဝႆႉ ၾၢႆႇပုၼ်ႉတၢင်း ၾၢႆႇၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶဝ်လူင်းၵႃး၊ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းသေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႉဢွၵ်ႇငႃ လၢၵ်ႈၸၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ သဵင်ပၼ်းလူင်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃယု ပၢၼ်သႅၼ်းၵၢင်၊ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း သွင်ၽူဝ်မေးလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ၵေႃႉ- ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၵူၼ်းႁၢႆႉ လၢၵ်ႈၸၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၶိုၼ်းလၢၵ်ႈၸၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း၊ ၸၼ်ဢမ်ႇပေႉႁႅင်းၶဝ်လႄႈ မိုဝ်းၶႃႈလုတ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တိူၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၶၢႆၾူၼ်း။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉ လၢၵ်ႈဢဝ်မိတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးငႃ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁွင်ႉ သဵင်ပၼ်းလူင်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ႇၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ၶဝ်ၵေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇသူႈမီး ၶီႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8-9 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး – ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၶီႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်၊ လဵၵ်းသိူဝ်ႇၼိူဝ်ႁွင်ႈလၢႆႇၶၢင်ႈတၢင်း၊ ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွတ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးလၵ်ႉ။ ႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈ ၵႆႉၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် လၵ်ႉဢဝ်ပႃး ၵႃးၵႂႃႇတင်းလမ်းၵေႃႈမီး။ လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း