Friday, June 14, 2024

ၸုမ်းပရႁိတ “သတ်ႉထႃး” တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်တႆး ၸိူဝ်းၵပ်ႉၵိၼ်း 3 ယၢင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်း “သတ်ႉထႃး” ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် တႆး ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ လူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Tsco Saddha/ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇ/ ၽူၺ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ “သတ်ႉထႃး” ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးတႆး (ၶ) ၾၢႆႇလင် 1G1 ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပိုတ်ႇလုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် တၢင်းယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးမၢႆ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းပရႁိတ “သတ်ႉထႃး” လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းပရိႁတတႆး တႃႇၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢမ်ႇမီး။ ပေႃးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႅၼ်ႈၵႂႃႇႁႃ/ ၸူးၽႂ်။ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ပူႇႁဵင် ပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈၵူဝ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်းၼႆလႄႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႇၸုမ်းပရႁိတ “သတ်ႉထႃး” ၼႆႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပရႁိတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽူႈသူင်မိုတ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းမၢႆၾၢင်ၸုမ်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 လႆႈမၢႆၾၢင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – တႃႇႁပ်ႉၸႂ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ။  

“ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸွႆႈလိူဝ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Tsco Saddha/ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇ/ ၽူၺ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းပရႁိတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမိူဝ်ႈ ပႆႇလႆႈမၢႆၾၢင် ၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် “ ဢႅပ်ႇလူမ်းႁၢႆၸႂ်” ဢွၵ်ႊသီႊၸိၼ်ႊ တႃႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်၊ ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်းတေမီးယူႇ 20 ၊ တႃႇၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်သေ ႁႂ်ႈလူင်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ပဵၼ်ယၢမ်း ၸွမ်းပၵ်း ၸွမ်းပိူင် ဢၼ်မူႇၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။  

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပရိႁတ သတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဢေႃးဝတ ၸဝ်ႈၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သုထမ်မ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢတိတ်ႉၸ လင်ႇၵႃႇရ ဝတ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သုဝုၼ်ႇၼတရ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၶူးၽတ်းတၼ်ႇတ သုဝုၼ်ႇၼ သီရိ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉမိူင်းၽူင်း (ၵ)၊ ၸဝ်ႈၶူးၽတ်ႇတၼ်ႇတ သၼ်ႇတႃႇသီရိ ဝတ်ႉၼမ်ႉလွတ်ႈ မိူင်းၽူင်း (ၶ) ။

ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၼယၵသမ်ႉ လုင်းၸၢႆးမၢႆ/ ၸၢႆးၸွမ်ဝုၼ်း ၊ လုင်းၸၢႆးလူင်၊ ပႃႈၼၢင်းၽွင်း၊ ပႃးၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသမ်ႉ ၸၢႆးၼေႃႇ/ ၸၢႆးၼေႃႇမွၵ်ႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ် ပဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢႆး၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးဢွင်ႇႁိူင်းမူၼ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးသိင်၊ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း ၼၢင်းၵဵင်ႁွမ်၊ ၵႅမ်ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း ၸၢႆးႁၢၼ်လိုၼ်း၊ ထတ်းသၢႆမၢႆ ငိုၼ်း ၼၢင်းလႃႉ၊ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးဢူးသႅင်၊ ၵႅမ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးဢေး၊ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၢႆးယူႇလီ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၽိဝ်းဝုၺ်ႇဢေး၊ ၾၢႆႇၶပ်းၶိုင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇၾႃႉ၊ ၾၢႆႇၶပ်းၶိုင် ၵုမ်းထိင်းၶူဝ်းၶွင် ဢူးဝိၼ်းၶၢႆႇ/ ၸၢႆးမွင်ႇလႄႈ ၾၢႆႇ IT ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း