Saturday, May 18, 2024

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း

Must read

သိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းၺႃးတၢမ်ႇတႆၢ။

ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉတင်း မိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶၢတ်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၵႃး တင်းမေးၼၢင်းယဝ်ႉ လၵ်ႉႁေႃႈၵႃး လႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလူင်ထၢင်၊ မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပူၼ်ႉမႃး။

- Subscription -

ဝၢႆးၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၾၢႆႇဝႃႉ လႆႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ တင်းသွင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “ ဝၢႆးသေ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမီးပၼ်ႁႃၼႆႉမႃး ဢမ်ႇႁိုင်သင် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ တီႉလႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ လိူၼ်ပၢႆ တီႉလႆႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဝႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼႆၸိုင် တိုၼ်းမီးပိူင်ပၼ်တၢမ်ႇ တၢႆၵူၼ်းၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဝႃႉၼႆႉၵူၺ်း ယၢမ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ မႃးၵေႃႈမီး ၶၢဝ်ႇ BBC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း