Friday, July 19, 2024

ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းပၼ်

Must read

သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ယွၼ်းၵူၼ်း တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈပၢင်းပူတ်းပွႆႇပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇ။

ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ
Photo by Mao Mong Jet: ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ

သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ပူင်ဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ၼႆ့ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ သူင်ႇၵူၼ်းပၼ်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 3 ၵေႃ့ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း/ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ဢၼ်ၺႃးသၢင်ႉၼႆႉပဵၼ် ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇပၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ။ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ် လဵင်း ။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 3 ၵေႃ့ 2 ဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃ့။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈ လႆႈသူင်ႇ ။ ၵမ်းၼႆ့ ၶဝ်ယွမ်းပၼ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။  ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇထႅင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၼႆၶႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2021 သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇၸူး   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်းတင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 3 ၵေႃ့ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ တီႈထုင်ႉၼႆႉဢၼ် သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့်  ႁွင်ႉယွၼ်းၵူၼ်းမႃးၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ဝႃႈတႄ့ တေႁွင့်ၵႂႃႇ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။ ပေႃးယဝ့် တေသူင်ႇပွၵ်ႈမႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၵႂႃႇသွၼ် လၢႆလိူၼ်လၢႆပီတႄ့ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄ့ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇယွၼ်းသင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းသင်ၼႆ တေလီသေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ့်။ ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆ့ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယဝ့်ၵေႃႈ သမ့်မႃးထူပ်းလွင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆ့ထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ်တုၵ့်ၶ ၶၢၼ်ၸႂ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄ့တႄ့ၶႃႈယဝ့်”- ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်ၼႆ တေမီးလင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်းသမ့် တေမီးလင်ႁိူၼ်း 30 ပၢႆ  ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းသူင်ႇၵူၼ်းပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆ့ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင့်ၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆ့ ။ ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယေး ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း တင်း ၵူဝ်းၵၢင့် ၺွပ်းဢဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း 6 ၵေႃ့။  ၼၼ့်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈ ၸင်ႇလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတင်းမူတ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း