Saturday, June 22, 2024

RCSS/SSAလွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လုင်းၸၢႆးလူင် မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် SNLD ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

Must read

လုင်းၸၢႆးလူင် ဢႃယု 63 ပီ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်/ ၼႃႇယၵ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လူႉတၢႆလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

လိၵ်ႈမွင်ၸႂ်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလုင်းၸၢႆးလူင် လႆႈလူႉသဵင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS/ SSA လွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ႇၸႂ် ။ “လုင်းၸၢႆးလူင် မိူင်းၶၢၵ်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈ သဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ငိၼ်းသေလၢႆ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢႆ တေႃႇသၢႆၸႂ်သုတ်းသဵင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ငိၼ်းၸူမ်းမၵ်းမၼ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း လုင်းၸၢႆးလူင် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈသုၵတိ ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 21/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်း လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပုၼ်ႉ/ ၸၢႆးမျိၼ်ႉသူဝ်း/ ၸၢႆးလူင် (မိူင်းၶၢၵ်ႇ) ဢႃယု 63 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်/ ၼႃႇယၵ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD လႆႈ လူႉသဵင်ႈ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီးၼႆႉၶႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈလူဝ်း မေးပီႈၸၢႆးလူင် တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ပီႈၸၢႆး လူင်လၢတ်ႈၼႄ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉႁိူဝ်ႉ ထုၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ ႁဵတ်းၼႆသေ လႆႈလူႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ၊ လီသေ လၢႆတႄႉၶႃႈ ၵူၼ်းၵတ်ႉ ၵူၼ်းၵျႃႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၸွမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူၼ်ႉပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းၸၢႆး လူင် ။

လုင်းၸၢႆးလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၽူႈသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း