Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၶၢၼ်ၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉမေႃႇလိုၵ်ႉ (ဢဝီႇၸိ)ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉဢဝီႇၸိၵေႃႈႁႅင်ႈ မူတ်း။   ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉဢဝီႇၸိ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶဝ်  ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တီႈၼၼ်ႉတႄႉသမ်ႉဢမ်ႇႁႅင်ႈ။ ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 600 ၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ၵိၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလွႆလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းပွၵ်ႉၼိူဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်   ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယူႇသဝ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၼမ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈသူင်ႇ။    ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်ႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လၢႆဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း  သေတႃႉ တီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိတ်းဢွတ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း