Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇပၢႆႈ 4 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 27 /7/2021 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ  1 မူင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵိဝ်ႇယူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပၢႆႈ 4 ၵေႃႉ  ။

Photo CJ- ဢွင်ႈတီႈၵၵ်းတူဝ် တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

“ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဢွင်ႈၵၵ်းတူဝ် 4 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃး၊ တိုၵ်ႉလႆႈမႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းသေ လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ။ ၶဝ်လၵ်ႉမိူဝ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။” -ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် 4 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မႄႈယိင်း 3 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်သေၵေႃႉ။  ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 20 ၵေႃႉ ၊ လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 2 ၵေႃႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း